Формат упаковки Вакуум
Срок хранения 40 суток
Условия хранения от +2 до +6

10 кг